Pomorski Park Naukowo Technologiczny w Gdyni

  • ...
  • ...
  • ...
  • 15 PaŹdziernika, 2019
  • GDYNIA

Trójmiejski Dzień Zielonych Budynków

W dniu 15 października br. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbędzie się ogólnokrajowa konferencja dotycząca zrównoważonych budynków i ich wpływu na jakość życia w mieście, podczas której omówione zostaną przykłady stosowanych w projektowaniu zielonych budynków rozwiązań, a także procesu ich certyfikacji.

Konferencja ma na celu umożliwienie wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu inwestycyjnego oraz zwrócenie uwagi i korzyści jakie płyną ze zrównoważonego budownictwa, zarówno dla inwestorów, przyszłych użytkowników jak i wszystkich mieszkańców aglomeracji miejskich.

Plan konferencji:

9:30 – 9:40 Powitanie i wprowadzenie
Maciej Gwóźdź, Dyrektor zarządzający / Costa Project
Grzegorz Wieczorek, Dyrektor operacyjny / WSP Polska9:40 – 10:00 Wprowadzenie do Certyfikacji Zielonych Budynków
Katarzyna Czyżewska, Assesor LEED AP BD+C / Costa Project

10:00 – 10:20 Zielone certyfikaty w liczbach - na podstawie raportu PLGBC 2019
Maciej Gwóźdź, Dyrektor zarządzający / Costa Project

Blok ZIELONE MIASTA


10:20 – 10:40 Beton walczący ze smogiem – innowacyjne technologie betonu pomagające w oczyszczać powietrze
Krzysztof Szerszeń - Koordynator ds. Badań i Rozwoju / Górażdże Cement SA

10:40 – 11:00 Budynki a elektromobilność – czy budynki, w których pracujemy, mieszkamy i spędzamy 90% życia są gotowe na zmiany naszego podejścia do transportu w nadchodzącej rewolucji?
Antoni Balcerzak, Konsultant w dziale zrównoważonego rozwoju / WSP Polska

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

11:15 – 11:50 Farmy miejskie – jak koncepcja miejskich ogrodów na dachach i ścianach budynków w centrach miast może stać się nowoczesnym, ciekawym i estetycznym rozwiązaniem w walce ze smogiem oraz wpłynąć na ochronę ptaków na terenach zurbanizowanych?
Aleksandra Szurlej-Kielańska, Właściciel, specjalista ds. ochrony bioróżnorodności / Tactus

11:50 – 12:10 Systemy recyklingu wody i studium przypadku z Zakopanego
Marcin Kłosowski, Prezes / Green Water Solutions

12:10 – 12:30 Szczęśliwe miasta – jak międzynarodowy standard BREEAM Communities, będący prostym i elastycznym narzędziem oceny inwestycji pomaga uwzględniać zrównoważone projektowanie w założeniach urbanistycznych?
Ewa Kowalska-Ocneanu, Szef działu zrównoważonego rozwoju / WSP Polska

12:30 – 13:15 Przerwa na lunch

Blok ZIELONE BUDYNKI


13:15 – 13:45 Mieszkać w stylu eko – czy certyfikat w schemacie BREEAM Residential to wyróżnienie dla inwestora czy faktyczna odpowiedź na potrzeby mieszkańców?
Małgorzata Mirota-Karp, Konsultant w dziale zrównoważonego rozwoju / WSP Polska
Katarzyna Rauber, Dyrektor regionu Trójmiasto/ Tricity Regional Director / YAREAL Polska

13:45 – 14:15 Nowe wyzwania dla zielonych budynków – standard oceny budynków LEED wersja v.4 i jej skuteczne wdrożenie w Park Avenue w Warszawie, który jako pierwszy w Polsce uzyskał złoto w LEED v.4 Core and Shell.
Katarzyna Czyżewska, Assesor LEED AP BD+C / Costa Project

14:15 – 14:45 Zdrowe miejsca pracy – czyli na czym polega certyfikacja WELL. Co wyróżnia a co łączy ten rodzaj certyfikacji z innych obecnymi na rynku systemami certyfikacji.
Monika Chacińska, Zastępca szefa działu zrównoważonego rozwoju / WSP Polska
Ewelina Grodzicka, Wellbeing and Sustainabilty Team Leader / HB Reavis

14:45 – 15:05 Roślinność w biurach w walce z negatywnymi skutkami urbanizacji – roślinność w kontekście wykorzystania jej potencjału w biurach, w tym najlepsze praktyki stosowania roślin w zakresie biophilic design, poprawy środowiska pracy.
Beata Dziedzic, Współzałożycielka oraz chief technology officer / 4Nature System Wertykalni

15:05 – 15:20 Przerwa kawowa

Blok WARSZTATY (sesje równoległe – do wyboru w dniu konferencji)


15:20 – 16:00 I SESJA - Termowizja / Szczelność budynków a oszczędność energii
Prezentacja firmy Termocent
II SESJA - Narzędzia do LCA budynków
WSP Polska

Konferencja organizowana przez

...
...

Zgłoszenie udziału w konferencji należy wysyłać na adres email: konferencja@costaproject.com Koszt udziału: 50 zł płatny na podstawie faktury proforma wystawionej do 5 dni od rejestracji Dodatkowych informacji można uzyskać pod adresem: